Klasifikimi i objekteve në natyrë.

Zajedno sa detetom izađite u prirodu i sakupljajte različite stvari iz prirode. Materijalima koje budete sakupljali stvorite jednu kolekciju. Kako bi se materijali uklopili u kolekciji, dete ih može iseckati na komade ili razne oblike. Može se koristiti određeni broj predmeta tokom stavljanja u kolekciji. Kolekcija se može stvoriti u jednoj svesci, ali se može obaviti i u prirodi kao u slici koja je priložena aktivnosti.

Ova aktivnost ima za cilj da nauči decu da se staraju o sredini, stoga roditelji ili vaspitači u obdaništima i vrtićima trebale bi da se organizuju na kraju aktivnosti jednu malu aktivnost za čišćenje sredine.