Kada porastem postaću

Danas ćete igrati i naučiti za neke profesije. Za ovu igru je potrebno: blokovi za crtanje ili radni listovi papiri sa raznim profesijama, crteži sredstava koja se koriste za razne profesije, jedna knjiga koja govori o profesijama ili čak možete gledati jedan video na YouTube za profesije na sledeći link: https://www.youtube.com/watch?v=Oyog_ëQSYDI .

– Možete početi gledanjem video zapisa zajedno.

– Možete početi pitajući dete šta želi da postane kada poraste. Zatražite da vam kaže šta radi u profesiju koju je izabrao, kako izgleda odelo ili uniforma, možete ga pitati zašto je izabrao tu profesiju, koja sredstva mu trebaju da vrši tu profesiju, itd.

– Zatim vi možete da zajedno pročitate jednu priču gde se govori o raznim profesijama i njihovu važnost.

– Vi možete igrati igru sa ulogama dajući mogućnost detetu da imitira profesiju koju je izabrao.

– Vi možete da proširite igru, seckanjem listova sa figurama profesija. Pomešajte ih i date treba da napravi celu sliku i prikaže profesije koju je izabrao.

– Takođe, postavite na jednu od   slika profesija sa jedne strane a sa druge strane sredstva   koja se koriste za te profesije. Zatražite od deteta da uskladi profesiju sa sredstvima.