Giysilerle kolaj yapmak

Malzemeler ve araçlar: tutkal, makas, renkli kağıt ve çeşitli malzemeler vb.

Aktivite geliştirme: Bir kağıt veya karton üzerine giysi şekilleri çizin. Farklı mutfak, tuvalet kağıdı, folya, pullar, renkli kağıtlar alın vb.. ve ortaya koyun . Bu kağıtları ve malzemeleri küçük parçalara ayırın ve elbiseleri süsleyerek bir kolaj yapabilmesi için bunları çocuğun emrine verin. Bu aktivite, çocuğun sanatsal yönünü kendi arzu ve hayal gücüne sahip olarak kendini ifade etmesini sağlar. Çocuğu gösterdiği sabr ve sıkı çalışmasındab solayı onu övün. Yaptığı bu çalışmayı çocuk odasında bir yere asabilirsiniz.