Bajke bez glasa – Crvenkapa

Materijali i alati:predmeti kod kuće koji se mogu koristiti po želji.

Odvijanje aktivnosti: Navikli smo da bajke uvek čujemo od drugih naglas, šta mislite, da ovaj put bajke koje znamo ispričamo bez glasa i da ih pravimo privlačnije?

Danas ćemo igrati “Crvenkapicu“ bez glasa, pa ćemo bajku o Crvenkapici izvoditi pantomimom. Dovoljno je imati nešto odeće kako neko od članova kuće da bude vuk sa velikim smeđim kaputom ili ćebetom koji imamo kod kuće, da baki damo ulogu bake u bajci o Crvenkapici, majka ili tetka da igra ulogu majke koja nosi kecelje a dete sa crvenom maramicom pretvoriti u Crvenkapicu, a ako je vaše dete dečak, onda postavićemo ga u ulozi lovca spasitelja, a nekog od člana porodice u ulozi Crvenkapice.

Pantomima ne dozvoljava izgovaranje reči, već samo pokretima trebalo da pokaže šta članovi porodice žele da izraze u svojim ulogama. Beskrajni osmesi su dozvoljeni jer će igranje pantomime nasmejati sve članove porodice naglas.