Aynı şeyleri buluyoruz

Araçlar ve malzemeler: meyve fotoğrafları (basılı, çizilmiş), meyveler, piyango biletleri

Meyve  resimlerini de masaya veya zemine yerleştirin ve meyveler resimdeki ile aynıdır. Çocukları meyveyi aynı meyvenin bulunduğu resmin üzerine yerleştirmeye teşvik edin. Bunu birkaç kez tekrarlayın. Sonunda çocuk bugün hangi meyveyi yemek istediğini seçer.