“Pazıl” oynıypruz (bulmacanın tamamlanması)

Malzemeler ve araçlar: İki  yumurta tutucu, sulu boya, makas, fırçalar vb.

Aktivite geliştirme: Aynı boyuttaki kartondan iki yumurta tutucu alınır. Bir tutucuda, “pazıl” oyununun şekillerini izleyerek, çocuk, sadece nerde kesilmesi gerektiğini bilmek birer nokta su fırçasıyla işaretleyerek kopyalar. Şekiller için renkler, çocuğun arzusuna göre seçilir. Çocuğun şekil belirtileri yaptıktan sonra, ebeveyn veya vasi şekilleri keser. Kesilen şekiller çocuk tarafından boyanır, bu da kurumaya bırakılır.

Şekilleri kurutduktan sonra, çocuk diğer tutucunun üzerine kesilen şekilleri yerleştirir ve bir bütünün parçalarını doldurur. Çocuk, bulmacanın tamamlanması için farklı yolları bulacaktır.

Yumurta tutucunun yokluğunda, “pazıl” oyunu, karton kağıtlar ve renkli sayfalarla da yapılabilir.