Moje ime je Joga

Odvijanje aktivnosti: Kretanje je život!

Što se deca više bave fizičkom aktivnošću, oni postaju pametnija i zdravija. Danas, zajedno sa detetom pogledajte telesnu abecedu i oblikujte svoje ime oponašajući svaki pokret prema slovima imena.

Recite detetu koja su slova njegovog / njenog imena jedno po jedno i dete oponaša slovo sa položajem tela. To radi sve dok ne stvori njegovo/njeno ime. I vi to radite sa detetom – vi ste model koji on / ona najlakše kopira.

Pokušajte nekoliko puta sve dok dete lako ne napravi položaje prema slovima imena.