Koliko stvari ima oblik kruga

Materijali i alati:A4 beli papir, olovka, bojice, predmet ili objekat za kopiranje kružnog oblika
Odvijanje aktivnosti: Uzima se beli papir A4 i predmet koji može biti igračka u obliku kruga ili poklopac za flašu i kopirajte nekoliko kružnih oblika. Broj krugova treba da bude deset ili više. Nakon kopiranja krugova, dete u svaki krug crta po neki predmet, voće itd., koji ima oblik kruga. Na primer, u jednom krugu crta sunce, u drugom krugu loptu, u trećem mandarinu itd. Roditelj ili zakonski staratelj ne treba da mu pomogne dajući mu primer, već samo traži da iste pronađe kod kuće, u knjigama itd.

Dete se podstiče da daje druge ideje crtajući ih i brojeći.

Shkarkoni fletoren e punës KËTU.