Isto ili drugačije?

Kognitivne veštine se veoma brzo razvijaju tokom ovog uzrasta deteta. Stoga danas razvija aktivnost koja pojačava sposobnost klasifikovanja predmeta, uočavajući slične karakteristike ili razlike između predmeta.

Materijali: 3 kompleta igračaka, od kojih su dve igračke identične i jedna različita kao što su: mekane igračke, blokovi, lutke, automobili itd.

Ono što treba da uradite je da grupišete po tri igračke, od kojih su dve identične i jedna različita. Stavite sve tri igračke u torbu ili kutiju. Sedite sa bebom i stavite torbu na sto. I zvadite sve tri igračke iz torbe / kutije i pitajte dete koja igračka nije ista kao ostale dve. Ako dete ima poteškoća u pronalaženju razlike, prvo postavljajte pitanja o igrački kako bi mogla da napravi razliku. Na primer, kakvi su automobili (točkovi, vrata, kretanje …), kakve su lutke (oči, ruke, noge, mekane su …), a druga lutka ima to isto, onda se razlikuje od koje lutke?

Nastavite igru donoseći druge grupe igračaka i pustite dete da pogodi koji predmet ili igračka ne pripadaju grupi.

Igru možete razviti i sa drugim stvarima, npr. sa različitim jelima, sudovima.